Өөрт тохирсон багцаа сонгоорой

VPS S

30'000/сар
 • SSD 16GB
 • CPU 1 core
 • RAM 1GB
 • ∞ Дамжуулалт
 • DDoS Хамгаалалт
 • 1 – IP
 • CentOS, Debian
 • Ubuntu, FreeBSD
Авах

VPS M

50'000/сар
 • SSD 32GB
 • CPU 2 core
 • RAM 2GB
 • ∞ Дамжуулалт
 • DDoS Хамгаалалт
 • 1 – IP
 • Windows Server, CentOS
 • Debian, Ubuntu, FreeBSD
Авах

VPS L

90'000/сар
 • SSD 64GB
 • CPU 3 core
 • RAM 4GB
 • ∞ Дамжуулалт
 • DDoS Хамгаалалт
 • 1 – IP
 • Windows Server, CentOS
 • Debian, Ubuntu, FreeBSD
Авах

Өөр тааруулж үүсгэх

??/сар
 • SSD 4000GB
 • CPU 128 core
 • RAM 512GB
 • ∞ Дамжуулалт
 • DDoS Хамгаалалт
 • 1 – IP
 • Windows Server, CentOS
 • Debian, Ubuntu, FreeBSD
Авах
Багц 1
Багц 2
Багц 3
Багц 4
vCPU
1 Core
2 Cores
4 Cores
8 Cores
Memory
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
SSD
20 GB
40 GB
60 GB
80 GB
Geekbench
608
991
1407
1770
Урсгал
1 TB
2 TB
3 TB
4 TB
IP
24/7/365 Тусламж

Ухаалаг хөгжүүлэгчдэд зориулав

Гайхалтай боломжууд

Байгууллагын болон хувийн сервер,вебсайт мөн хүссэн бүхнээ байршуулах боломжтой

Хямд үнэ

Хэрэглэгчээ дэмжих зорилгоор бусдаас хямд үнийг санал болгодог

Аюулгүй бас найдвартай

Манай бүх хэрэглэгчдийн вебсайтууд “SSL certificate” хамгаалагдсан байдаг

shape 25 1

TIER-4 төвшний дататөвд байрладаг

Таны хүссэн үйлдлийн систем

img 7 2 1
img 37 1
img 7 2 1
img 38 1
img 7 2 1
img 8 2
img 39 1
img 40 1

Өөрийн хүссэн технологийг ашигла

Маш олон үйлчилгээг биднээс авах боломжтой бөгөөд бүгд аюулгүй найдвартай юм

Why I say old chap that is, spiffing off his nut cor blimey guvnor geeza bloke knees up bobby, sloshed arse William cack Richard. Bloke fanny around chesed of bum bag old lost the pilot say the spiffing off his nut.!!

Why I say old chap that is, spiffing off his nut cor blimey guvnor geeza bloke knees up bobby, sloshed arse William cack Richard. Bloke fanny around chesed of bum bag old lost the pilot say the spiffing off his nut.!!

Why I say old chap that is, spiffing off his nut cor blimey guvnor geeza bloke knees up bobby, sloshed arse William cack Richard. Bloke fanny around chesed of bum bag old lost the pilot say the spiffing off his nut.!!

Why I say old chap that is, spiffing off his nut cor blimey guvnor geeza bloke knees up bobby, sloshed arse William cack Richard. Bloke fanny around chesed of bum bag old lost the pilot say the spiffing off his nut.!!

API Documentation

Бидний дэмждэг технологиуд

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл