Дундын сервер

Та өндөр зардалтайгаар сервер худалдаж авах шаардлагагүйгээр өөрийн сервертэй болох боломжтой.
 • Вэб сервер
  ₮2,492
  monthly

   • ∞ Хязгааргүй багтаамж

   • 100% CPU

   • 1.5 GB RAM

   • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

   • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS, HotLink Хамгаалалт

   • SSL сертификат үнэгүй

   • MySQL, PostgreSQL

   • Curl, CPAN, GD ...

   • Softaculous Apps Installer

   • Python

   • Rubby

   • Perl

   • Нөөцлөлт 7 хоногоор

   • Shell Access

   • cPanel

 • Вэб сервер 5 домэйн
  ₮7,492
  monthly

   • ∞ Хязгааргүй багтаамж

   • 100% CPU

   • 1.5 GB RAM

   • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

   • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS, HotLink Хамгаалалт

   • SSL сертификат үнэгүй

   • MySQL, PostgreSQL

   • Curl, CPAN, GD ...

   • Softaculous Apps Installer

   • Python

   • Rubby

   • Perl

   • Нөөцлөлт 7 хоногоор

   • Shell Access

   • cPanel

 • Windows сервер
  ₮3,325
  monthly

   • ∞ Хязгааргүй багтаамж

   • 100% CPU

   • 1.5 GB RAM

   • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

   • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS, HotLink хамгаалалт

   • SSL сертификат үнэгүй

   • MySQL, MSSQL

   • PHPmyAdmin/myLittleAdmin

   • Microsoft ASP.NET дэмжинэ

   • Perl дэмжинэ

   • Python дэмжинэ

   • Microsoft ASP дэмжинэ

   • SSI дэмжинэ

   • NodeJS дэмжинэ

   • TomCat дэмжинэ

   • CrystalDB дэмжинэ

   • PHP Scripts дэмжинэ

   • Plesk

   • Нөөцлөлт 7 хоногоор

 • Windows сервер 5 домэйн
  ₮8,325
  monthly

   • ∞ Хязгааргүй багтаамж

   • 100% CPU

   • 1.5 GB RAM

   • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

   • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS, HotLink хамгаалалт

   • SSL сертификат үнэгүй

   • MySQL, MSSQL

   • PHPmyAdmin/myLittleAdmin

   • Microsoft ASP.NET дэмжинэ

   • Perl дэмжинэ

   • Python дэмжинэ

   • Microsoft ASP дэмжинэ

   • SSI дэмжинэ

   • NodeJS дэмжинэ

   • TomCat дэмжинэ

   • CrystalDB дэмжинэ

   • PHP Scripts дэмжинэ

   • Plesk

   • Нөөцлөлт 7 хоногоор