Дундын сервер Та өндөр зардалтайгаар сервер худалдаж авах шаардлагагүйгээр өөрийн сервертэй болох боломжтой.

Вэб сервер
₮2,492Төг Mensuel

 • ∞ Хязгааргүй багтаамж

 • 100% CPU

 • 1.5 GB RAM

 • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

 • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS, HotLink Хамгаалалт

 • SSL сертификат үнэгүй

 • MySQL, PostgreSQL

 • Curl, CPAN, GD ...

 • Softaculous Apps Installer

 • Python

 • Rubby

 • Perl

 • Нөөцлөлт 7 хоногоор

 • Shell Access

 • cPanel


Вэб сервер 5 домэйн
₮7,492Төг Mensuel

 • ∞ Хязгааргүй багтаамж

 • 100% CPU

 • 1.5 GB RAM

 • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

 • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS, HotLink Хамгаалалт

 • SSL сертификат үнэгүй

 • MySQL, PostgreSQL

 • Curl, CPAN, GD ...

 • Softaculous Apps Installer

 • Python

 • Rubby

 • Perl

 • Нөөцлөлт 7 хоногоор

 • Shell Access

 • cPanel


Windows сервер
₮3,325Төг Mensuel

 • ∞ Хязгааргүй багтаамж

 • 100% CPU

 • 1.5 GB RAM

 • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

 • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS, HotLink хамгаалалт

 • SSL сертификат үнэгүй

 • MySQL, MSSQL

 • PHPmyAdmin/myLittleAdmin

 • Microsoft ASP.NET дэмжинэ

 • Perl дэмжинэ

 • Python дэмжинэ

 • Microsoft ASP дэмжинэ

 • SSI дэмжинэ

 • NodeJS дэмжинэ

 • TomCat дэмжинэ

 • CrystalDB дэмжинэ

 • PHP Scripts дэмжинэ

 • Plesk

 • Нөөцлөлт 7 хоногоор


Windows сервер 5 домэйн
₮8,325Төг Mensuel

 • ∞ Хязгааргүй багтаамж

 • 100% CPU

 • 1.5 GB RAM

 • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

 • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS, HotLink хамгаалалт

 • SSL сертификат үнэгүй

 • MySQL, MSSQL

 • PHPmyAdmin/myLittleAdmin

 • Microsoft ASP.NET дэмжинэ

 • Perl дэмжинэ

 • Python дэмжинэ

 • Microsoft ASP дэмжинэ

 • SSI дэмжинэ

 • NodeJS дэмжинэ

 • TomCat дэмжинэ

 • CrystalDB дэмжинэ

 • PHP Scripts дэмжинэ

 • Plesk

 • Нөөцлөлт 7 хоногоор