VPS/VDS

Та өндөр зардалтайгаар сервер худалдаж авах шаардлагагүйгээр өөрийн сервертэй болох боломжтой.
 • VPS S - сараар
  ₮19,900
  monthly

   • 16GB NVMe SSD

   • 1 x 2,8GHz CPU

   • 1GB DDR4 RAM

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS Хамгаалалт

   • 1 – IP

   • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD

 • VPS M - сараар
  ₮39,900
  monthly

   • 32GB NVMe SSD

   • 2 x 2,8GHz CPU

   • 2GB DDR4 RAM

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS Хамгаалалт

   • 1 – IP

   • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD

 • VPS L - сараар
  ₮69,900
  monthly

   • 64GB NVMe SSD

   • 3 x 2,8GHz CPU

   • 4GB DDR4 RAM

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS Хамгаалалт

   • 1 – IP

   • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD

 • VPS S - Насан туршийн
  ₮299,900 нэг удаа

   • 16GB NVMe SSD

   • 1 x 2,8GHz CPU

   • 1GB DDR4 RAM

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS Хамгаалалт

   • 1 – IP

   • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD

 • VPS M - Насан туршийн
  ₮599,900 нэг удаа

   • 32GB NVMe SSD

   • 2 x 2,8GHz CPU

   • 2GB DDR4 RAM

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS Хамгаалалт

   • 1 – IP

   • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD

 • VPS L - Насан туршийн
  ₮1,199,900 нэг удаа

   • 64GB NVMe SSD

   • 3 x 2,8GHz CPU

   • 4GB DDR4 RAM

   • ∞ Хязгааргүй урсгал

   • DDoS Хамгаалалт

   • 1 – IP

   • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD

 • Өөрт таарсан VPS үүсгэх - сараар
  ₮47,400
  monthly

   • <256GB NVMe SSD

   • <8 x 2,8GHz CPU

   • <32GB DDR4 RAM

   • DDoS Хамгаалалт

   • 1 – IP

   • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD

 • Өөрт таарсан VPS үүсгэх - Насан туршийн
  ₮694,800 нэг удаа

   • <256GB NVMe SSD

   • <8 x 2,8GHz CPU

   • <32GB DDR4 RAM

   • DDoS Хамгаалалт

   • 1 – IP

   • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD